John Paul II Foundation

Papież: droga uczniów wiedzie przez krzyż

O wiodącej przez krzyż drodze uczniów Jezusa mówił Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną „Anioł Pański”. Zachęcił do znalezienia na naszej wielkopostnej drodze miejsca dla modlitwy i słowa Bożego, które mają przemieniającą moc. Papież komentował proponowane w liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu wydarzenie Przemienienia Pańskiego. Ojciec Święty podkreślił, że przemienienie dokonuje się w bardzo konkretnym momencie misji...

„Misjonarze mocą Ducha” – komunikat na niedzielę „Ad Gentes”

 „Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych” – wskazuje przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur w komunikacie na obchodzony w II Niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca, Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 12 do 14 marca br. w Warszawie miało miejsce 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
„W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, księża biskupi z serca błogosławią wszelkim inicjatywom o charakterze duszpasterskim i społecznym odnoszącym się do osoby i dziedzictwa Papieża Polaka.”

Dlaczego Jan Paweł był wielki?

Niemal wszyscy Polacy podziwiają swojego papieża. Ale nie tylko oni. Przeciwnie, na świecie jest on znany jako John Paul the Great i należy (obok Leona I oraz Grzegorza I, żyjących na przełomie starożytności i średniowiecza) do elitarnego grona głów Kościoła, które zyskały ten przydomek. Czy słusznie? Niewątpliwie tak. Co o tym przesądza? Pontyfikat Wojtyły należy do najdłuższych w historii. Przypada on też na przełom tysiącleci. Jan Paweł II...

Czuł się w pełni „rzymianinem”

Odkrył Rzym już jako młodzieniec, tuż po święceniach kapłańskich. Wysłał go tam jego arcybiskup w celu ukończenia studiów. Karol Wojtyła szybko poznał to miasto, zrozumiał jego ducha i pokochał, chłonąc jego uniwersalny wymiar, który na zawsze zapadł mu w serce. Kiedy został wybrany na stolicę Piotrową, czuł się w pełni „rzymianinem”. Nie monarchą, czy głową państwa, ale biskupem Rzymu. (…) Dla Jana Pawła II funkcja biskupa Rzymu nie wiązała się...

Papież: droga uczniów wiedzie przez krzyż

O wiodącej przez krzyż drodze uczniów Jezusa mówił Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną „Anioł Pański”. Zachęcił do znalezienia na naszej wielkopostnej drodze miejsca dla modlitwy i słowa Bożego...

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 12 do 14 marca br. w Warszawie miało miejsce 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. „W związku z...

Dlaczego Jan Paweł był wielki?

Niemal wszyscy Polacy podziwiają swojego papieża. Ale nie tylko oni. Przeciwnie, na świecie jest on znany jako John Paul the Great i należy (obok Leona I oraz Grzegorza I, żyjących na przełomie starożytności i...

Czuł się w pełni „rzymianinem”

Odkrył Rzym już jako młodzieniec, tuż po święceniach kapłańskich. Wysłał go tam jego arcybiskup w celu ukończenia studiów. Karol Wojtyła szybko poznał to miasto, zrozumiał jego ducha i pokochał, chłonąc jego uniwersalny...

„Witaj Bracie pośród nas”

Było zimne, grudniowe popołudnie, gdy powrócił tam jako papież, (mowa o parafii świętego Franciszka Ksawerego, gdzie Ojciec Święty modlił się i spowiadał jako młody kapłan w czasie rzymskich studiów), a mimo to, czekało...

Myślę, że będzie nam razem dobrze.

Nie byłem na to przygotowany, nie ukończyłem szkoły dyplomatycznej. Skończyłem tylko normalne studia doktoranckie, teologiczne, opowiada z rozbrajającą szczerością. Szybko się przekonał, że Jan Paweł II nie szukał...

Papież o środkach zaradczych na pokusy

Chciwość posiadania, ludzka sława i instrumentalne posługiwanie się Bogiem – te pokusy wskazują trzy drogi, które świat proponuje zawsze, obiecując wielkie sukcesy. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed...

VIDEO