Anioł Pański

Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie, papież zwrócił uwagę, że Bóg nie zbawia nas z powodu naszych tytułów, ale z powodu życia pokornego i dobrego, życia wiary, która przekłada się na uczynki. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! Dzisiejsza Ewangelia (por. Łk 13, 22-30)...

Nadzwyczajna, niewyobrażalna przygoda

To było 8 października 1966 roku. Tego dnia arcybiskup Wojtyła, będąc już metropolitą krakowskim, niespodziewanie wezwał do siebie ks. Dziwisza. „Proszę, byś przyszedł do mnie. Pomożesz mi…”. Wybrał go, bo zawsze słyszał o nim dobre opinie. I tak, od tej chwili, skrzyżowały się definitywnie ich...

Peregrynacja Tryptyku

Opatrzność Boża czuwa nad nami i pozwala nam przeżywać wielkie i ważne chwile w Kościele, w parafii, w rodzinie i naszym życiu. Rok 2020 to rok Wielkiego Jubileuszu, a dokładnie 18 maja przypada stulecie urodzin Wielkiego Jana Pawła II. Pragnąc przygotować się duchowo do obchodów tej Rocznicy w...

22 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Królowej

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869...

Taka historia, zabawna, choć w bardzo poważnym kontekście

Przypomina mi się taka historia, zabawna, choć w bardzo poważnym kontekście. To już była chyba ostatnia wizyta George’a Busha u Ojca Świętego. Pamiętam, że Ojciec Święty był wtedy dość słaby, miał problemy z czytaniem, z mówieniem. Najpierw spotkał się z Bushem w bibliotece, na prywatnej audiencji...

6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego

“W Przemienieniu nie tylko kontemplujemy tajemnicę Boga, przechodząc ze światłości do światłości (por. Ps 36 [35], 10), lecz zostajemy wezwani do słuchania skierowanego do nas słowa Bożego. Ponad słowem Prawa u...

5 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej

Każdy pielgrzymujący do Rzymu zna bazylikę Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej). Jest to jedna z czterech głównych świątyń Wiecznego Miasta. „Maggiore” znaczy większy, i rzeczywiście jest ona największa spośród...

Musicie być mocni w wierze!

Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa! “Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie...

Papież: dawajcie, a będzie wam dane

Skoncentrowanie się na posiadaniu otłuszcza nasze serce, robi się ono ciężkie i leniwe. Dawanie przeciwnie: czyni nas lekkimi i radosnymi. Słowa te Papież skierował do 5 tys. harcerzy obecnych w Auli Pawła VI, których...

Darzyli się sympatią i szacunkiem

– W swojej drugiej ojczyźnie, we Włoszech? Jak wyglądały kontakty Ojca Świętego z politykami? Z Silviem Berlusconim na przykład? -Ojciec Święty nie miał uprzedzeń do polityków. Chciał ich zdobyć, chciał nawiązać...

NOWI STYPENDYŚCI 

W sobotę, 27 lipca 2019 r., uczestnicy miesięcznego kursu w Domu Fundacji Jana Pawła II odbyli końcowe rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone egzaminami z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych. Nowi stypendyści z...

ZIEMIA ŚWIĘTA

W dniach 14-21.07.2019 roku mieliśmy możliwość odwiedzić Ziemię Świętą. Od początku czuliśmy z mężem, że to Bóg Ojciec chce nas zaprowadzić w miejsca, po których chodził Jego Syn. Nie wszystko jednak szło gładko...