Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

„Piękna idea, tak jak piękna i głęboka jest treść wydarzenia tego święta. Uczy nas to wydarzenie o tym, że WSZYSCY MAMY SIĘ ODDAĆ PANU BOGU. ŻYJEMY PO TO, AŻEBY BYĆ DLA NIEGO DAREM. A najlepszym wskaźnikiem tego jest prawda, iż On jest dla nas darem. “On się nam daje…” – tak...

NAJTRUDNIEJSZĄ MIŁOŚCIĄ JEST PRZEBACZENIE – REKOLEKCJE

Rekolekcje to wyjątkowy czas w kalendarzu stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. To szczególny czas dla odzyskiwania życia duchowego, rozpoznania swojego powołania i zbliżenia się do Boga. Tegoroczna pierwsza seria rekolekcji dla stypendystów odbyła się w dniach 14-17 listopada 2019 r. w...

św. Rafała Kalinowskiego

«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości» — powiedział św. Jan od Krzyża. Gdy w cztery wieki po jego śmierci dostępuje chwały ołtarzy inny syn Karmelu, a nasz rodak, Rafał Kalinowski, niech te słowa staną się światłem naszej doczesnej egzystencji. Zbliża się ku swemu końcowi XX w., drugie...

Nie mam czasu, teraz muszę pograć w piłkę

Postawa Karola Wojtyły jako papieża nie była ani kolejną fazą ewolucji papiestwa, ani też nowym jej rozdziałem. To był burzliwy, wręcz rewolucyjny przełom. Tego jeszcze nie było – żaden papież nie był dotąd „na wyciągnięcie ręki”, żadna z głów Kościoła nie demonstrowała, że jest takim samym...

Spod Paryża do Krakowa i na Jasną Górę

2 czerwca 1979 samolot z Janem Pawłem II ląduje w Warszawie. We wszystkich kościołach w Polsce biją dzwony. Jan Paweł II po wyjściu z samolotu na znak powitania klęka i całuje ziemię. Wszędzie witały go tłumy wiernych. Tak było dokładnie 40 lat temu. Wiele osób zna te wydarzenia już tylko z różnych...

Dlaczego nie ja?

W latach mej młodości byłem świadkiem ogromnych cierpień i bolesnych doświadczeń. Pokolenie, do którego należę, zaznało okropności wojny, obozów koncentracyjnych, prześladowań. W mojej Ojczyźnie, podczas drugiej wojny...

Chrzcił, bierzmował, święcił, spowiadał…

Wyświęcił prawie trzy tysiące kapłanów i ponad trzystu biskupów. Sam chrzcił, bierzmował, błogosławił małżeństwa, spowiadał. Sakramenty były ważnym elementem jego pontyfikatu, jego codzienności. Ojciec Święty chciał...

Dzień Zaduszny

Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał w “Tryptyku rzymskim”: “I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci”. Papież dodawał:...

1 listopada – Wspomnienie Wszystkich Świętych

„Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi, za których...

Dziennikarka Jana Pawła II

Dlaczego tak ważna jest pamięć o Janie Pawle II? Na ile jego pontyfikat odmienił Kościół i dlaczego jego krytycy nie mają racji?Włodzimierz Rędzioch: – Zaczęłaś swoją karierę watykanistki w roku, który przeszedł do...