Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

„Piękna idea, tak jak piękna i głęboka jest treść wydarzenia tego święta. Uczy nas to wydarzenie o tym, że WSZYSCY MAMY SIĘ ODDAĆ PANU BOGU. ŻYJEMY PO TO, AŻEBY BYĆ DLA NIEGO DAREM. A najlepszym wskaźnikiem tego jest prawda, iż On jest dla nas darem. “On się nam daje…” – tak...

NAJTRUDNIEJSZĄ MIŁOŚCIĄ JEST PRZEBACZENIE – REKOLEKCJE

Rekolekcje to wyjątkowy czas w kalendarzu stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. To szczególny czas dla odzyskiwania życia duchowego, rozpoznania swojego powołania i zbliżenia się do Boga. Tegoroczna pierwsza seria rekolekcji dla stypendystów odbyła się w dniach 14-17 listopada 2019 r. w...

św. Rafała Kalinowskiego

«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości» — powiedział św. Jan od Krzyża. Gdy w cztery wieki po jego śmierci dostępuje chwały ołtarzy inny syn Karmelu, a nasz rodak, Rafał Kalinowski, niech te słowa staną się światłem naszej doczesnej egzystencji. Zbliża się ku swemu końcowi XX w., drugie...

Nie mam czasu, teraz muszę pograć w piłkę

Postawa Karola Wojtyły jako papieża nie była ani kolejną fazą ewolucji papiestwa, ani też nowym jej rozdziałem. To był burzliwy, wręcz rewolucyjny przełom. Tego jeszcze nie było – żaden papież nie był dotąd „na wyciągnięcie ręki”, żadna z głów Kościoła nie demonstrowała, że jest takim samym...

Spod Paryża do Krakowa i na Jasną Górę

2 czerwca 1979 samolot z Janem Pawłem II ląduje w Warszawie. We wszystkich kościołach w Polsce biją dzwony. Jan Paweł II po wyjściu z samolotu na znak powitania klęka i całuje ziemię. Wszędzie witały go tłumy wiernych. Tak było dokładnie 40 lat temu. Wiele osób zna te wydarzenia już tylko z różnych...

Portret młodego polskiego biskupa

Ksiądz Wojtyła zaczął opuszczać niektóre wykłady, aż wreszcie przestał wykładać i przychodzić. Miał zbyt dużo zajęć. Wykładał już etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie, nieoczekiwanie, został mianowany...

Kaplica na Franciszkańskiej

Miejscem szczególnego spotkania z Bogiem była jego prywatna kaplica. Biskup Karol Wojtyła przebywał w niej możliwie jak najdłużej. Każdego poranka, jeśli tylko był w domu, pozostawał w kaplicy do jedenastej. Tam...

Życie duchowe biskupa Karola Wojtyły

Mszę świętą zawsze poprzedzał chwilą ciszy, silentium. Kiedy jechał samochodem do parafii z wizytą duszpasterską lub na Mszę świętą do jakiegoś kościoła, wówczas nie rozmawiał, nie tracił czasu na pogawędki. Był zawsze...

Św. Marcin – patron Europy

Najstarszą świątynią w Rzymie, poświęconą św. Marcinowi, a datowaną na V wiek, jest „San Martino al Monti” na Wzgórzu Oppio. Ponadto wiele kościołów na całym świecie nosi jego imię; w samej tylko Francji jest ich ok. 4...

Przyjmowałem święcenia sam

Sakrament Kapłaństwa otrzymałem z rąk niezapomnianego księcia kardynała Adama Sapiehy, arcybiskupa metropolity krakowskiego, w dniu, w którym zwykle tego sakramentu się nie udziela: pierwszego listopada obchodzimy...