Wsparcie dla Fundacji

Fundacja może realizować swoje cele dzięki pomocy finansowej i moralnej swoich przyjaciół, którzy w jej działalności widzą przyczynek do wielkiego dzieła pontyfikatu Jana Pawła II. Wkład i ofiarność wszystkich tych osób podkreślił Ojciec Święty podczas audiencji dla dobroczyńców Fundacji 26 X 1995 r. mówiąc:

…”dobre owoce” (Fundacji) mogły ujrzeć światło dzienne tylko dzięki życzliwości wielu ludzi, którzy indywidualnie, a także zrzeszeni w licznych Kołach Przyjaciół Fundacji w wielu krajach nie szczędzili grosza, aby wspomóc to ważne dzieło. …Dziękuję za to, co czynicie dla dalszego rozwoju tej cennej instytucji i polecam ją na przyszłość waszej ofiarności.

Jak możesz pomóc Fundacji?

– Załóż lub przyłącz się do Koła lub Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
– Rozpowszechniaj informacje o Fundacji i jej dziełach.
– Prześlij ofiarę pieniężną lub darowiznę na rzecz Fundacji.
– Pamiętaj o Fundacji w zapisach testamentowych.

W intencji wszystkich Dobroczyńców modlimy się codziennie w kaplicy Domu Fundacji w Rzymie oraz w czwartki przy grobie Świętego Jana Pawła II w Watykanie.

Konto Bankowe:

Fondazione Giovanni Paolo II

IBAN:  IT72G0335901600100000132289

BIC:   BCITITMX

Banca Prossima S.p.A.
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano