Zjazd Prezesów Fundacji Jana Pawła II

   W dniach 20-22 kwietnia 2018 w Rzymie, miało miejsce spotkanie Prezesów Kół i Towarzystw Fundacji Jana Pawła II, rozsianych po całym świecie. Był to wspaniały czas wypełniony wspólną modlitwą, spotkaniami formacyjnymi a także zwiedzaniem Wiecznego Miasta i letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Spotkanie to pozwoliło także na wymianę doświadczeń i wspólne spojrzenie w przyszłość Fundacji.

Dzień pierwszy rozpoczął się Mszą św. u grobu założyciela Fundacji, św. Jana Pawła II, której przewodniczył jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Konrad Krajewski Jałmużnik Papieski a wcześniejszy wieloletni ceremoniarz papieski św. Jana Pawła II. Homilię wygłosił O. dr Krzysztof Wieliczko administrator Fundacji Jana Pawła II, który także, był organizatorem całego spotkania. W swej homilii zwrócił szczególną uwagę na prawdę o świętości, mówił: Prawda o świętości Jana Pawła II zajaśniała w sposób szczególny po jego odejściu do domu Ojca. Ta prawda, zachęca nas do zdobywania osobistej świętości. Świętość zdobywa się nie tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, ale na drodze osobistego powołania i służby, w codziennym wypełnianiu naszych obowiązków. Pamiętając jednak o słowach Jana Pawła II: “Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali”. “Czego nas uczy świętość tego niezwykłego Papieża?”. Przede wszystkim – odważnego wyznawania wiary.

Kolejnym punktem programu było spotkanie w grupach językowych Prezesów Kół i towarzystw. Dzielili się Oni swoimi doświadczeniami w działalności na rzecz Fundacji w swych lokalnych środowiskach, mówili o sukcesach i trudnościach, jakie przeżywają w tej posłudze. W drugiej części spotkania głos zabrali absolwenci i obecni stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Ich świadectwa uświadomiły po raz kolejny uczestnikom jak ważne i piękne jest dzieło Fundacji Jana Pawła II.

Drugi dzień rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kaplicy Cudownego Obrazu Salus Populi Romani w Bazylice Matki Bożej Większej, której przewodniczył Jego Eminencja Ks. Stanisław Kardynał Ryłko Archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej oraz Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Zwrócił się do zebranych podczas homilii w tych słowach: . Jan Paweł II, jako swoje zawołanie biskupie wybrał znane słowa: “Totus Tuus!”, czyli “Cały Twój, Maryjo!”  To był Jego program, według którego orientował całe swoje życie, jako młodzieniec, jako kleryk tajnego seminarium w Krakowie, jako biskup i jako Papież. W nich zawiera się sekret Jego duchowej mocy, która do dzisiaj budzi tak wielki podziw: ponad 100 podróży apostolskich, 15 encyklik, około 3000 przemówień i katechez wygłoszonych w tak wielu językach. Wielki apostoł i nauczyciel wiary! Kiedyś sam Jan Paweł II uchylił rąbka tajemnicy swej maryjnej pobożności i wyjaśnił sens owego “Totus Tuus” mówiąc: “Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej… ” (“Przekroczyć próg nadziei”, s.157) Tak, w tych słowach zawarty był cały jego życiowy program!… A następnie Ojciec Święty przebiegał pamięcią swoje najważniejsze spotkania z Maryją – od wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wadowickim kościele parafialnym, poprzez tradycję szkaplerza karmelitańskiego w wadowickim kościele ojców karmelitów na Górce, poprzez Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, aż po Jasną Górę. Taka była szkoła jego maryjnej pobożności, która zaowocowała owym “Totus Tuus” – “Cały Twój, Maryjo. Kierując nasz wzrok wiary w stronę tej prastarej Ikony Matki Bożej “Salus Populi Romani”, powtórzmy dzisiaj za św. Janem Pawłem II: “Totus Tuus” – “Cały Twój, Maryjo”.  Po Mszy św. Ksiądz Kardynał Ryłko osobiście spotkał się z uczestnikami Mszy św. i opowiedział o historii i architekturze miejsca. Następnie uczestnicy Zjazdu udali się na kilkugodzinne zwiedzanie starożytnego Rzymu. Dla wielu było to odświeżenie w pamięci widzianych już miejsc, ale znacząca większość widziała starożytny Rzym po raz pierwszy. Po południu miało miejsce kolejne spotkanie w grupach językowych, tym razem czas był poświęcony na refleksje i wytyczenie nowych dróg do realizacji celów Fundacji. Dzień zakończył się projekcją filmów o Janie Pawle II „ Apartament ” i „ 9 dni, które zmieniły świat”.

Niedziela była dniem wizyty w Ogrodach i Pałacu Papieskim w Castel Gandolfo, miejsce to zachowało wiele pamiątek po założycielu Fundacji, dziś już świętym Janie Pawle II. Wczesnym popołudniem w papieskim Kościele w Castel Gandolfo została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Jego ekscelencji Księdza Józefa Staniszewskiego Biskupa Grodna, absolwenta Fundacji Jana Pawła II, który w swej homilii zawarł m.in. takie słowa: Bracia i siostry. Wielki papież, święty Jan Paweł II, dobry pasterz, prosił zgromadzony lud i wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie na oścież drzwi Chrystusowi – serc ludzkich i granic państw. Właśnie on, na wzór Dobrego Pasterza, wziął na swoje barki człowieka potrzebującego, zadbał by nie zagaszono świecy o nikłym płomyku, poprowadził na zieloną dolinę by mogli odpocząć, tłumaczył pisma, podał dłoń by przeprowadzić, pomógł zanurzyć się w dziedzictwie Kościoła właśnie tym, którzy potrzebowali i by nie mówiono: nie mam człowieka, który by mi pomógł.  Wszystko to stało możliwym i skutecznym dzięki Waszej, szanowni bracia i siostry, ofiarności i życzliwości. Dzisiaj w imieniu wszystkich, którzy odczuli “dotyk przechodzącego Pana” za Waszym udziałem, z serca dziękujemy i podziwiamy. Zanosimy modlitwy, za pośrednictwem świętego Jana Pawła II papieża, przed tron Boży, prosimy Dobrego Pasterza, by i nadal poruszał szlachetne serca córek i synów Kościoła do “daru z siebie” dla innych. Prosimy świętego Jana Pawła II by z okna Domu Ojca błogosławił wszystkim członkom wielkiej misji, która spełnia się w dzisiejszym świecie Fundacją Jana Pawła II. Niech Najświętsza Maryja Panna, która usłyszała, przyjęła i żyła Słowem Boga, które stało się ciałem, zawsze Was strzeże i Wam towarzyszy na waszej misyjnej drodze.

Umocnieni Słowem Bożym, wspólną modlitwą, pracą i radosnym świętowaniem Prezesi zakończyli swój zjazd spotkaniem z księdzem Kardynałem Ryłko w ogrodach Domu Polskiego.