Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Chicago świętuje 35-lecie działalności

W sobotę, 20 października 2018 r., w Polskiej Misji Ojców Cystersów w Willow Springs (USA) miały miejsce uroczystości związane z 35-leciem istnienia Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Chicago.

Skupione jest ono wokół ośrodków polonijnych przy parafii św. Ferdynanda i Sanktuarium św. Jana Pawła II u Ojców Cystersów. Na zaproszenie Towarzystwa w obchodach rocznicowych wziął udział ks. Robert Ptak SCJ, zastępca dyrektora Domu Fundacji Jana Pawła II z Lublina. Przewodniczył on uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 i wygłosił okolicznościowe kazanie, podkreślając rolę formacji religijnej i duchowej w programie stypendialnym przeznaczonym dla studentów pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Pragnienie św. Jana Pawła II, by stypendyści jego Fundacji pogłębiali swoją wiarę, zdobywali wiedzę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a następnie budowali wspólnoty chrześcijańskie w krajach, z których pochodzą, realizuje się dzięki ofiarności tak wielu Dobroczyńców z całego świata. Ks. Robert podziękował wszystkim członkom Towarzystwa za wsparcie modlitewne i materialne dla Fundacji, życzył rozwoju, opieki św. Jana Pawła II i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata działalności.

Na zakończenie Mszy św. uczestnicy ucałowali relikwie św. Jana Pawła II, a następnie udali się do sali parafialnej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Słowo przywitania skierowała do wszystkich pani prezes Elżbieta Ceisel-Mikowska. Pozdrowiła opiekunów Towarzystwa: ks. Zdzisława Torbę z parafii św. Ferdynanda oraz o. Michała Blicharskiego, przełożonego Misji Polskiej i kustosza Sanktuarium oraz przedstawiła aktualny zarząd Towarzystwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także księża polonijni, siostry zakonne i nowi członkowie Towarzystwa.

Następnie miał miejsce program artystyczny w wykonaniu zespołu góralskiego „Tatry” z Chicago, poświęcony św. Janowi Pawłowi II z okazji 40-lecia wyboru na Stolicę Piotrową.