Rozmowy o miłości…

Spotkanie z Magdaleną Biolik i Marcinem Moroniem

W niedzielę, 17 lutego br. w Auli im. Jana Pawła II przy via Botteghe Oscure w Rzymie odbyło się spotkanie zatytułowane „Miłość…, gdy przestaje być lekko” zorganizowane przez Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Duszpasterstwo Polonii przy kościele św. Stanisława BM. Prelegentami byli: Magdalena Biolik – mgr psychologii i teologii, doktorantka w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Marcin Moroń – dr psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i doradca życia rodzinnego. Oboje na co dzień zajmują się również poradnictwem i opiniodastwem psychologicznym.

Jak okazywać miłość w różnych relacjach?

Na wstępie prelegenci przypomnieli, że miłość jest uniwersalną potrzebą człowieka, ważną bez względu na wiek, stan, czy powołanie. Następnie omówili koncepcję języków miłości, czyli charakterystycznych dla danej osoby sposobów okazywania miłości w różnych relacjach. Miłość można okazywać za pomocą wyrażeń afirmatywnych, drobnych przysług, wspólnego spędzania czasu, dotyku czy podarunków. W relacjach międzyludzkich zwykle okazujemy miłość na jeden z powyższych sposobów i również na taką formę jej wyrażania jesteśmy wyczuleni. Kluczem do porozumienia w relacjach jest poznanie własnego języka miłości oraz języka naszych najbliższych i okazywanie jej w sposób czytelny dla adresata.

Dostrzec różnice i rozmawiać na ważne tematy

W dalszej części spotkania zaproszeni goście, skoncentrowali się na omówieniu relacji narzeczeńskich i małżeńskich. Poruszyli kwestię przygotowania do małżeństwa oraz tego w jaki sposób odpowiedzieć sobie na pytanie czy z daną osoba można stworzyć szczęśliwy związek. Podkreślili też rolę podobieństwa w obszarach wpływających na jedność małżeńską, czyli w sferach intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Zauważyli, że różnice w tych fundamentalnych kwestiach sprzyjają powstawaniu konfliktów w późniejszym życiu małżeńskim. Wskazali również na dynamikę rozwoju bliskich relacji, których początki wiążą się zawsze z idealizacją, niedostrzeganiem obszarów konfliktowych lub przekonaniem, że różnice są do przezwyciężenia. Następnie wyróżnili najważniejsze tematy, które powinny zostać omówione w czasie przygotowania do małżeństwa (m.in. relacje z rodzinami pochodzenia, posiadanie i wychowanie dzieci, metody planowania rodziny, aspiracje zawodowe, kwestie finansowe, relacje z przyjaciółmi oraz sposoby spędzania wolnego czasu). Jeśli para trwa już w związku małżeńskim (niezależnie od stażu) zawsze może wrócić do powyższych tematów, jeśli wcześniej nie zostały one wyjaśnione lub są podłożem konfliktów małżeńskich.

Po zakończeniu formalnej części był czas na kuluarowe, indywidualne rozmowy z prelegentami, organizatorami i uczestnikami spotkania.

Magdalena Biolik

Fot. Ośrodek Pontyfikatu JPII