Rodzina — podstawową komórką społeczeństwa i Kościoła – Jan Paweł II

” Wobec tych plag, które nękają całą planetę, nie możemy milczeć ani pozostać bezczynni, niszczą one bowiem rodzinę — podstawową komórkę społeczeństwa i Kościoła. Musimy zmobilizować się do działania. Chrześcijanie i ludzie dobrej woli mają obowiązek wspomagać rodziny zmagające się z trudnościami, udzielając im wsparcia duchowego i materialnego, aby mogły wyjść z tragicznych często sytuacji.”

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1994 r. (fragment)