Merry Christmas

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Boże Narodzenie to tajemnica radości! W tej radości uczestniczy Kościół, napełniony dziś światłem Syna Bożego: nigdy nie zapanują nad nim ciemności. Oto chwała odwiecznego Słowa, które z miłości stało się jednym z nas.

Jan Paweł II 25 XII 2002 — Bożonarodzeniowe orędzie «Urbi et Orbi»

Jezus narodził się jako „Światło prawdziwe”
i przyszedł do nas jako Emmanuel – Bóg z nami.
To dla nas, ludzi, najpiękniejszy dar Boga
– dar Nadziei i Miłości.
Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia
otworzyły nasze serca na tę Miłość,
były czasem radości i Bożego pokoju.