PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

W sobotę, 16 listopada 2019 r. w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie miało miejsce skupienie duchowe dla księży. Przeprowadził je sercanin ks. dr Tadeusz Michałek, proboszcz parafii w Pliszczynie k. Lublina i wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. Główną myślą wygłoszonych konferencji oraz homilii były słowa „przyjdź królestwo Twoje” z Modlitwy Pańskiej. Wokół tego wezwania skoncentrowały się pytania dotyczące naszego powołania kapłańskiego w obecnych czasach, modlitwy, aktualnych wyzwań duszpasterskich i studiów. Kaznodzieja podkreślił, że filarem naszego życia musi być Eucharystia, w której poprzez wiarę spotykamy się z żywym i obecnym wśród nas Jezusem. Poprzez adorację eucharystyczną, sakrament pokuty i pojednania, Mszę św. oraz wspólne spotkanie przy stole mogliśmy na nowo poczuć się jak wspólnota uczniów zgromadzona wokół swojego Nauczyciela i Mistrza, prosząca jeszcze mocniej „przyjdź królestwo Twoje!”. ks. Robert Ptak SCJ zdjęcia: J. Strzałka SCJ, R. Ptak SCJ