Pożegnanie V rocznika stypendystów

Sobota, 18 maja, była oficjalnym dniem pożegnania V rocznika stypendystów, którzy w tym roku kończą program stypendialny. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka. W kaplicy fundacyjnej modliliśmy się w intencji tegorocznych absolwentów. Dziękowaliśmy również Panu Bogu za możliwość kontynuacji programu stypendialnego w ramach Fundacji Jana Pawła II. Szczególną modlitwą otaczaliśmy wszystkich dobroczyńców Fundacji. Tradycyjnie, organizacją wieczoru pożegnalnego zajęli się stypendyści IV roku. Zorganizowali tak zwaną „wielką galę” – pierwszy Ceremoniał Wręczenia Nagród Fundacji Jana Pawła II za osiągnięcia poszczególnych stypendystów V rocznika. Nominowani zostali absolwenci Domu Fundacji JPII, a wyboru dokonał specjalnie do tego powołany Komitet organizacyjny, składający się ze stypendystów IV rocznika. W formie gry „Co? Gdzie? Kiedy?” zostały ukazane najbardziej charakterystyczne momenty z życia poszczególnych osób. Uwieńczeniem wieczoru był poczęstunek oraz wspaniała zabawa.

Oleksandr Ogorodnik zdjęcia: A. Ukrainets, K. Nedokus.