an Paweł II posypuje popiołem głowę małego chłopca podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie w Środę Popielcową 2004 r.
Foto © Franciszek Mróz | Jan Paweł II posypuje popiołem głowę małego chłopca podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie w Środę Popielcową 2004 r.

POPIELEC

“Ten świat przemija”“Popielec to jest dzień, w którym Kościół posypuje głowy swoich dzieci popiołem i przypomina słowa, które wyznaczyły losy i dzieje człowieka, od chwili pierwszego upadku: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Bardzo odważny jest Kościół, że nam to stale przypomina. I bardzo odważny jest każdy człowiek, że tej prawdzie co roku patrzy w oczy. (…). Jest to prawda o ciele człowieka i prawda o całej materii; o wszelkim ciele, które składa się na obraz widzialnego świata: tego świata, do którego należymy. Ten świat przemija, ten świat podlega śmierci: z prochu powstał i w proch się obraca tak, jak człowiek razem z nim”.

kard. Karol Wojtyła; Mogilany, 27 lutego 1974 r.