Foto © Henryk Przondziono

Papież: modlitwa to dialog miłujących się osób

Nowość modlitwy chrześcijańskiej polega na dialogu między osobami, które się miłują – powiedział Papież w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. Jego treść oparł na fragmencie Ewangelii św. Łukasza (11, 1-13), gdzie uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich się modlić. Franciszek przypomniał, że choć uczniowie umieli już się modlić, bo wyrośli z głębokiej tradycji żydowskiej, to jednak patrząc na swojego Mistrza zobaczyli inną jakość modlitwy, którą są zafascynowani. Jezus bowiem każde swe działanie poprzedzał modlitwą. Dlatego ich prośba: „Panie, naucz nas się modlić”.
Modlitwa osobistą relacją z Ojcem
“Jezus nie podaje abstrakcyjnej definicji modlitwy ani nie naucza skutecznej techniki, aby się modlić i coś «zyskać» – zaznaczył Ojciec Święty. – Natomiast zachęca On swoich uczniów, aby doświadczyli modlitwy, stawiając ich bezpośrednio w łączności z Ojcem, wzbudzając w nich tęsknotę za osobistą relacją z Nim. Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej! Jest ona dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na działanie solidarne.”
Papież podkreślił, że modlitwa „Ojcze nasz” jest jednym z najcenniejszych darów, jakie pozostawił nam Jezus.
„Ojcze nasz” syntezą wszelkiej modlitwy
“Po objawieniu nam swej tajemnicy Syna i brata, poprzez tę modlitwę Jezus pozwala nam wniknąć w ojcostwo Boga i wskazuje nam drogę, aby poprzez synowską ufność nawiązać modlitewny i bezpośredni dialog z Nim – stwierdził Papież. – To, o co prosimy w «Ojcze nasz», jest już całkowicie urzeczywistnione i dane nam w Jednorodzonym Synu: uświęcenie Imienia, przyjście Królestwa, dar chleba, przebaczenie i wyzwolenie od zła. Prosząc otwieramy naszą rękę, aby otrzymać. Modlitwa, której nauczył nas Pan, jest syntezą wszelkiej modlitwy i kierujemy ją do Ojca zawsze w jedności z braćmi.”
Po odmówieniu maryjnej modlitwy „Anioł Pański” Franciszek odniósł się do tragedii, jaka wydarzyła się na Morzu Śródziemnym, gdzie utopiło się wielu uchodźców i zwrócił się z apelem o większą wrażliwość na ich los oraz zaradzenie ich potrzebom.
Nie dopuszczajmy do tragedii migrantów, którzy giną w Morzu Śródziemnym
“Z bólem przyjąłem wiadomość o dramatycznym zatonięciu łodzi, które miało miejsce w minionych dniach w wodach Morza Śródziemnego, a które przyniosło śmierć dziesiątkom migrantów, wśród nich kobietom i dzieciom – mówił Ojciec Święty. – Ponawiam mój gorący apel, aby wspólnota międzynarodowa natychmiast i stanowczo reagowała na takie wydarzenia, aby uniknąć kolejnych podobnych tragedii oraz aby zapewniła bezpieczeństwo i godność wszystkim. Proszę was o modlitwę, razem ze mną, za ofiary i ich rodziny.”
Paweł Pasierbek SJ – Vatican News

www