Papieskie wyróżnienie dla polskiego kapłana

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata Mieczysława Niepsuja kanonikiem w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, będącej jedną z najstarszych (XII w.) i najbardziej prestiżowych kapituł w Kościele katolickim. Liczy ona 24 kanoników pochodzących z nominacji papieskiej. Kapituła związana jest historycznie z monarchią hiszpańską.

W Niedzielę Chrystusa Króla, tj. 24 listopada br., odbyło się uroczyste wprowadzenia ks. Niepsuja do gremium kanoników. Uroczystości przewodniczyli kard. Stanisław Ryłko (archiprezbiter kapituły) oraz abp Piero Marini.

Ksiądz Mieczysław Niepsuj przyjął święcenia w 1968 r., od początku lat 80. ubiegłego wieku przebywa w Wiecznym Mieście. Od ponad 35 lat pracuje w Fundacji Jana Pawła II pełniąc funkcję dyrektora Domu Polskiego na Via Cassia 1200.

Rok temu ks. Niepsuj obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Oprócz pełnionych funkcji i obowiązków liturgicznych, nowo mianowany kanonik będzie pomagał w zarządzaniu Bazyliką Santa Maria Maggiore.

Życzymy wielu łask Bożych w pełnieniu tych odpowiedzialnych zadań.

 

Ośrodek Pontyfikatu JPII