Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Nasza wspólnota parafialna w Monachium w łączności z Polakami w kraju i za granicą godnie przeżywała setną rocznicę odzyskania niepodległości. 10 listopada 2018 r. w ramach zajęć szkolnych uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II wraz z nauczycielami spotkali się na okolicznościowej akademii. Wspólnie odśpiewano polski hymn państwowy. Laureaci Szkolnego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej recytowali wiersze. Byli to: w grupie młodszej Damian Wilgocki z wierszem A. Paszkiewicz „Niepodległość”, w grupie starszej Daniela Retsias, która zaprezentowała wiersz J. Pietrzaka pt.: „Taki kraj”. Ponadto uczestnicy konkursu literacko-plastycznego „Życzenia dla Polski” zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi pamiątkami o charakterze patriotycznym. Inicjatorem konkursu, który odbył się pod koniec ubiegłego roku szkolnego, była nauczycielka historii pani G. Bialkovski.

Kolejnym wydarzeniem będącym częścią programu obchodów jubileuszowych była prelekcja pt. „Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości przez Polskę” wygłoszona w sali parafialnej przy kościele św. Moniki na Neuperlachu, przez o. dr Macieja Sadowskiego, rektora WSD Redemptorystów. W niedzielę, 11 listopada w kościele pw. św. Józefa odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem o. dr M. Sadowskiego. Na Eucharystii obecny był konsul generalny, p. A. Osiak z małżonką. Oprawę muzyczną zapewnił Kwartet Dęty i Chór Parafialny. Główna nawa kościoła udekorowana została barwami narodowymi. Obecność godła państwowego, sztandarów oraz wiernych w strojach ludowych nadała Eucharystii szczególny, patriotyczny charakter. O. dr M. Sadowski w okolicznościowym kazaniu podkreślił wagę wzajemnego zaufania między Polakami, niezbędnego do budowania przyszłości naszej Ojczyzny – wspólnoty opartej na wartościach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Myślenie w kategorii: „Co ja mogę zrobić dla Polski?” należy wg kaznodziei przedkładać nad oczekiwanie: „Co powinna dać mi Polska?”.

Homilia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Po Mszy św. wierni udali się do sali parafialnej, aby obejrzeć piękny program słowno-muzyczny pt.: „Dla Niepodległej”,  przygotowany pod kierownictwem p. J. Obuchowskiego, wieloletniego organisty parafialnego.

Program poprowadzili pani A. Haluza-Joerg i pan M. Sienkiewicz. Po oficjalnym otwarciu przez o. dr Stanisława Pławeckiego wszyscy zebrani zaśpiewali hymn państwowy zaintonowany przez chór parafialny. Następnie można było podziwiać różnorodne występy solowe i zespołowe. Obok śpiewów chóralnych pod dyrekcją p. J. Obuchowskiego i utworów muzycznych w wykonaniu Kwartetu Dętego Orkiestry Bundespolizei w Monachium, zebrani usłyszeli recytacje uczniów SPO im. Jana Pawła II, laureatów wspominanego już Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się tańce w wykonaniu zespołu „Krakowiak”, prowadzonego przez p. B. Menhard. Najmłodsi członkowie zespołu wykonali taniec śląski „Poszło dziewczę po ziele”, młodzież zatańczyła krakowiaka, a dorośli poloneza. Daniela Retsias, uczennica kl. VIII SPO im. Jana Pawła II zagrała na pianinie Preludium e-moll Fryderyka Chopina. Grupa uczniów SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala przedstawiła scenkę patriotyczną, której tematem była nadzieja. Dopełnieniem programu był występ zespołu instrumentalno-wokalnego Semper Fidelis pod kierownictwem p. J. Lange. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych „Życzenia dla Polski” wykonanych przez uczniów SPO im. Jana Pawła II, a zorganizowana przez p. G. Bialkovski. Na zakończenie  o. dr S. Pławecki skierował wyrazy uznania i podziękowania wszystkim artystom, konferansjerom, a szczególnie kierownikowi artystycznemu, p. J. Obuchowskiemu oraz głównemu organizatorowi obchodów jubileuszowych – Radzie Parafialnej.

Słowo pozdrowienia skierował do zebranych także konsul generalny, p. A. Osiak. Przypomniał on wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówił również o wielu często bezimiennych, którzy przelewali swoją krew, aby dzisiaj Polska mogła być wolna. Ostatnim przemawiającym był przewodniczący Rady Parafialnej p. W. Grądalski, który zaprosił wszystkich na poczęstunek. W uroczystym nastroju, przy pięknie nakrytych stolach parafianie świętowali do późnych godzin wieczornych.