“Niedziela papieska” w Hamburgu

Wybór na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, dnia 16 października 1978 roku, był wyjątkowym wydarzeniem w Polsce i na świecie. Po raz pierwszy od ponad 450 lat papieżem został nie Włoch, ale właśnie Polak. Karol Wojtyła miał wówczas 58 lat, przyjął imię – Jan Paweł II. Skierował do świata aktualne do dziś przesłanie: Nie lękajcie się!

Z okazji 40-tej rocznicy wyboru Polaka na papieża, w niedzielę 21 października br. w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu obchodzono “Niedzielę Papieską”. Na mszach św. celebransi podkreślali w homilii, że dzień ten jest między innymi po to, aby dziękować za św. Jana Pawła II, poznawać nieustannie jego naukę i to wszystko, co jako głosiciel Słowa Bożego papież mówił Kościołowi i współczesnemu światu. Należy przypominać, że papież przez te lata był autorytetem moralnym nie tylko dla katolików i chrześcijan, ale dla bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dopiero po latach zaczynamy odkrywać, jak wielki miał On wpływ na ludzi w Polsce, w całym bloku wschodnim, w Europie i na świecie.

Po liturgii, przy wyjściu z kościoła można było nabyć “cegiełkę” na Fundację Jana Pawła II, a na stoisku książkowym można było zakupić różne pozycje książkowe poświęcone św. Janowi Pawłowi II, modlitewniki i różańce.

Dzień wcześniej, w sobotę 20 października, dzieciom w parafialnej Szkole Sobotniej przybliżono na lekcjach postać św. Jana Pawła II m.in. poprzez projekcję krótkich filmów z JP2, konkursy i quizy o tematyce papieskiej. Po mszy św. rozprowadzano wśród uczniów książkę pt.: “Św. Jan Paweł II. Kocham Polskę”.

Drugą część obchodów tegorocznej “Niedzieli Papieskiej” – nieco przesuniętą w czasie – ubogaci swoją posługą pasterską w hamburskiej Misji ks. prał. dr Sławomir Oder z Watykanu, który w sobotę 10 listopada spotka się z Kołem Fundacji Jana Pawła II i wygłosi referat nt.: “Kulisy procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II”. Natomiast w niedzielę 11 listopada – w uroczystość obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dostojny Gość wygłosi kazania na mszach św. naświetlając temat: “Polska w nauczaniu Jana Pawła II”.

Ufamy, że przeżywana w Misji “Niedziela Papieska” i obecność dostojnego Gościa z Watykanu ubogaci naszą Polonię duchowo i przyczyni się do pogłębienia formacji religijnej wielu przybyłych na wspomniane spotkania wiernych.

Henryk Koszałka