📷YouTube.com

Musicie być mocni w wierze!

Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa!

“Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największa świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia.

Jan Paweł II, Skoczów, 22 maj 1995