Mecenas Maciej Bednarkiewicz

Kilka dni temu minęło 2 lata od śmierci śp. Mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Odszedł w Święto Rocznicy odzyskania Niepodległości, 11 listopada 2016 roku.

Zaszczytną propozycję wejścia do Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II założonej przez Ojca Św. 1981 roku – otrzymał w roku 1992, kiedy utworzono Fundusz Stypendialny dla młodzieży polskiego pochodzenia zza wschodnich granic Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Powstała potrzeba prawnego umocowania Przedstawicielstwa Watykańskiej Fundacji w Polsce, którą ustanowił Papież Polak – będący w owym czasie nie tylko głową Powszechnego Kościoła rzymsko katolickiego na świecie, ale także głową Państwa Watykańskiego.

Nie podpisany jeszcze w owym czasie Konkordat między Państwem Watykańskim a Polską – sprawiał dodatkowe trudności prawne dla uruchomienia działalności Fundacji Jana Pawła II w Polsce. Mecenas Maciej Bednarkiewicz będąc w owym czasie posłem na tzw. Sejm Kontraktowy (zaraz po 1989 roku), a także Prezesem Polskiej Adwokatury mimo ogromu pracy w tym niezwykle trudnym okresie dla Polski tzw. okresie transformacji – przyjął z ogromną radością nominację do Rady Administracyjnej w Fundacji Jana Pawła II uważając ją za największy zaszczyt, jaki mógł Go spotkać – i ofiarnie pracował w niej przez następne 23 lata – aż do śmierci.

Nie tylko uporządkował wszystkie sprawy prawne związane z budową Domu Akademickiego dla stypendystów w Lublinie, sprawy własności działki i Domu Akademickiego należącego do Państwa Watykańskiego na terenie Polski, – ale zakupił działkę obok, oczyszczając ją z ruin budynku „z dzikimi lokatorami” – z myślą aby zbudować drugi Dom, który służyłby jako dodatkowe źródło dochodu (działka jest vis ‘a vis Urzędu Miasta Lublina i chętnie wynajmowałaby budynek na biura) a dochód pokrywałby część kosztów utrzymania Akademika. Niestety władze Fundacji nie zgodziły się na budowę drugiego Domu pomimo zebranych przez Mecenasa w 60% środków. Środki te, które były zebrane na koncie Przedstawicielstwa Fundacji w Polsce zostały przekazane na potrzeby stypendystów po Jego śmierci, przy likwidacji konta (w sumie 483.000 Euro), wzbogacając w ten sposób Fundację.

Przez 23 lata współdziałał ze swoją Żoną Ewą, która założyła Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i przez 3 kadencje (12 lat) była również członkinią Rady Administracyjnej Fundacji – razem opiekowali się stypendystami.

Mecenas Maciej Bednarkiewicz nadzorował finanse, wypłatę stypendiów, rekrutację nowych studentów, a także pomagał Żonie w organizowaniu koncertów dla upamiętniania Św. Jana Pawła II i krzewienia kultury chrześcijańskiej oraz w organizowaniu pielgrzymek dla stypendystów szlakiem Św. Jana Pawła II w Polsce jak i do Rzymu.

Wszystko to wymagało i wymaga stałej pracy charytatywnej dla pozyskiwania środków finansowych na tę działalność.

Po śmierci Mecenasa Macieja Bednarkiewicza Pani Ewa Bednarkiewicz kontynuuje opiekę nad stypendystami, organizuje koncerty – w tym roku w Warszawie na 40-lecie Pontyfikatu odbył się z tej okazji piękny koncert w Warszawskiej Filharmonii Narodowej w dniu 23 października 2018 roku, na którym byli obecni Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Ksiądz Stanisław Budzik, Biskup odpowiedzialny za Polonię Wiesław Lechowicz, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera oraz Telewizja Polonia a także stypendyści z Lublina, w liczbie 80 osób, z Księdzem Dyrektorem Janem Strzałką.

Pamięć o śp. Macieju Bednarkiewiczu wyrażamy w dalszej pracy dla Fundacji Wielkiego Świętego Jana Pawła II, kontynuując i pielęgnując to, co było głęboko w Jego sercu przez 23 lata pracy w Fundacji Świętego Jana Pawła II.

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Polsce