Jan Paweł II – ciekawostki z życia Świętego.

Jan Paweł II – ciekawostki z życia Świętego.

Jak żył papież w Watykanie?
Jak upływała jego codzienność?
Czy udawało mu się pogodzić czas modlitwy z rytmem pracy?
Potrafił znaleźć odrobinę prywatności w pełnieniu funkcji, która zawsze pozostawała publiczną, bo przecież wiązała się z odpowiedzialnością głowy Kościoła powszechnego? O tym i o innych ciekawostkach z życia Świętego możesz dowiedzieć się na tej stronie.
Fragmenty książki „Świadectwo” są udostępniane za zgodą księdza kardynała Stanisława Dziwisza.