Jan Paweł II – ciekawostki z życia Świętego.

Jan Paweł II – ciekawostki z życia Świętego.

Jak żył papież w Watykanie? Jak upływała jego codzienność? Czy udawało mu się pogodzić czas modlitwy z rytmem pracy? Potrafił znaleźć odrobinę prywatności w pełnieniu funkcji, która zawsze pozostawała publiczną, bo przecież wiązała się z odpowiedzialnością głowy Kościoła powszechnego? O tym i o innych ciekawostkach z życia Świętego możesz dowiedzieć się na tej stronie. Fragmenty książki „Świadectwo” są udostępniane za zgodą księdza kardynała Stanisława Dziwisza.