Emilia Wojtyłowa – Mama Karola.

Dnia 13 kwietnia 1929 roku odeszła cicho, spokojnie, tak jak żyła…Otoczona najbliższymi, do końca ufała w Boże Miłosierdzie.

Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. – pisał Jan Paweł II.

Matka Jana Pawła II, Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska, była bardzo religijną osobą. Jako dziecko chodziła do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Wyszła za mąż za Karola Wojtyłę seniora w 1906 roku. Para miała trójke dzieci – Edmunda, Olgę Marię i Karola Józefa (późniejszego papieża Jana Pawła II).  Emilia Wojtyła zmarła w wieku 45 lat w wyniku zapalenia mięśnia sercowego i niewydolności nerek, jak zostało napisane w akcie zgonu.