„Ekumenizm nie jest opcjonalny” – mocne słowa Franciszka do wspólnoty luterańskiej

Ekumenizm jest procesem, który (…) jest nieodwracalny. To nie jest droga opcjonalna. Jedność pośród nas wzrasta na tej drodze” – powiedział papież przyjmując przedstawicieli Kościoła ewangelicko-luterańskiego z Finlandii.Przybyli oni do Rzymu z coroczną pielgrzymką ekumeniczną na święto patrona tego kraju, św. Henryka.

Wspólne zaangażowanie w ekumenizm jest zasadniczym wymogiem wiary, którą wyznajemy, wymogiem, który wynika wręcz z naszej tożsamości jako uczniów Jezusa – wskazał na początku papież. – A jako uczniowie, gdy podążamy za tym samym Panem, coraz bardziej rozumiemy, że ekumenizm jest procesem, który jak wielokrotnie powtarzali różni papieże od Soboru Watykańskiego II, jest nieodwracalny. To nie jest droga opcjonalna – dodał, dziękując jednocześnie fińskim luteranom za przybycie do Rzymu.

Ojciec święty wskazał również na konieczność wspólnej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia: Kiedy razem się modlimy, gdy razem głosimy Ewangelię oraz służymy ubogim i potrzebującym, sami jesteśmy w drodze, a droga ta zmierza ku widzialnej jedności – przyznał.

Dodał także, by nie obawiać się procesów ekumenicznych: Możemy być pewni, że jeśli będziemy posłuszni, Duch Święty poprowadzi nas w sposób, którego nie możemy sobie nawet wyobrazić.

Papież wskazał również, by różne Kościoły dzieliły się swoimi tradycjami, a nie używały ich jako czegoś, co służy czynieniu podziałów: – Tradycja nie jest czymś, co wolno sobie przywłaszczyć, by się od siebie różnić, ale przekazem który został nam powierzony, aby się wzajemnie ubogacić. Jesteśmy zawsze wezwani, by powrócić do pierwotnego przekazu, z którego wypływa rzeka Tradycji: to otwarty bok Chrystusa na krzyżu. Tam dał nam samego siebie, przekazując nam także swojego Ducha (por. J 19, 30.34) – powiedział Franciszek.

Wskazał również, że obchodzony w dniach 18-25 stycznia Tydzień Jedności Chrześcijan jest cennym działaniem na rzecz jedności, ale również pokoju na świecie.

KAI