„CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ WE WNIEBOWSTĄPIENIU” 

Jan Paweł II Audiencja generalna 24 maja 2000

„Wpatrujemy się w oblicze uwielbionego Chrystusa, wstępującego do nieba, aby kontemplować obecność całej Trójcy Świętej.(…) Wniebowstąpienie jest zatem epifanią trynitarną, wskazującą cel, ku któremu skierowana jest historia indywidualna i powszechna. Chociaż nasze śmiertelne ciało przechodzi etap rozkładu w proch ziemi, całe nasze odkupione «ja» zwrócone jest ku górze i ku Bogu, idąc za Chrystusem jako za przewodnikiem.”

Obraz: Benvenuto Tisi, Palazzo Barberini Rzym