BANKIET NA CZEŚĆ BISKUPA NICHOLASA DIMARZIO

MEDAL PAPIESKI DLA MIECZYSŁAWA PAJĄKA
Tradycją Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku jest coroczny bankiet, na którym zostaje wyróżniona osoba duchowna zasłużona dla Polonii i Fundacji Jana Pawła II. W tym roku Gościem Honorowym bankietu, który odbył się 2 czerwca w sali bankietowej Princess Manor na Greenpoincie, był ordynariusz Brooklynu, ks biskup Nicholas DiMarzio. Data była szczególna, gdyż bankiet miał miejsce dokładnie w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, o czym wspominano niejednokrotnie w czasie bankietu, mówiąc o jej historycznym znaczeniu dla Polski. W części oficjalnej jako pierwszy, głos zabrał biskup Andrzej Zglajszewski z diecezji Rockville, który wygłosił inwokację. W swoim wystąpieniu o działalności Fundacji powiedział: ,,Niech upamiętnianie rocznic związanych z życiem, działalnością i śmiercią Jana Pawła II, Msze święte, koncerty, organizowane przez Fundację, stają się cegiełką w budowaniu naszej ludzkości i przyczynią się do odbudowy chrześcijańskiej kultury, której świat tak bardzo dziś potrzebuje”.
Sylwetkę Gościa Honorowego przedstawił biskup Raymond Chappetto. Ksiądz biskup Nicolas DiMarzio Wyższe Seminaruim Duchowne ukończył w 1970 w Darlington w NJ. W 1996 roku został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Newark. Dnia 3 października 2003 roku został ordynariuszen dieceji Brooklyn. Ksiądz biskup Nicolas DiMarzio jest członkiem Watykańskiej Rady Pontyfikalnej sprawującej opiekę pastoralną nad imigrantami. Należy też do Komitetu Pomocy Emigrantom przy Konferencji Episkopatu Biskupów Amerykańskich. Ma tytuł doktora filozofii oraz kilka doktoratów honorowych na uniwersytatach amerykańskich. Mówca zaznaczył, że ponad 40 lat swojej pracy ks. biskup DiMarzio poświęcił pomocy emigrantom i uchodźcom. Tym bardziej, że diecezja Brooklyn-Queens jest bardzo zróżnicowana etnicznie. Często wspierał ich jako adwokat na forum społecznym i politycznym. Inicjował wiele przedsięwzięć pomocy emigrantom w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Dba o wszystkich emigrantów, niezależnie od pochodzenia. Wszyscy są dla niego ,,jedną Bożą rodziną’’.
Następnie głos zabrał ks. biskup Witold Mroziewski, mówił on o współpracy z księdzem biskupem DiMarzio. Znają się od roku 1993, wtedy to parafię Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie odwiedził biskup DiMarzio, gdzie obecny biskup Witold był wikariuszem. Mówił o Jego wzrastaniu w katolickiej rodzinie pochodzącej z Sycylii, tam rodziła się wiara i powołanie obecnego ordynariusza. Podkreślił, że jest osobą niezwykle pracowitą, odznacza się zmysłem oganizacyjnym. Szczególną opieką otacza najbardziej potrzebujących, emigrantów i przesiedleńców. Ksiądz biskup Witold Mroziewski powiedział, że ten bankiet jest gestem podziękowania za dobroć i życzliwość, jaką biskup DiMarzio otacza również Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodzenia.
Obecny na bankiecie Konsul RP w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski, podczas swojego wystąpienia, w ciepłych słowach powiedział o działaności Fundacji Jana Pawła II, jako dziedzictwie, które zostawił Papież Polak.
Prezes nowojorskiego Koła Mieczysław Pająk podziękował księdzu biskupowi DiMarzio za przyjęcie zaproszenia na bankiet, a także za opiekę duszpasterską nad polską grupą etniczną. Jako pamiątkę udziału w naszym bankiecie Gość Honorowy otrzymał od nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II portret św. Jana Pawła II. Dziękując za wyróżnienie biskup DiMarzio odwołal się do historii. Podkreślił wdzięczność, jaką czują Włosi do Polaków za walkę o Monte Cassino. Wspominał swoje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który mianował go biskupem i długoletnią przyjaźń z ks. prałatem Piotrem Żendzianem. Przypomniał, że w diecezji Brooklyn jest ponad 100 tysięcy polskich emigrantów, dla nich odprawiane są Msze święte w języku polskim w ponad 20 parafiach.
W czasie bankietu został uhonorowany także prezes nowojorskiego Koła, Mieczysław Pająk, który otrzymał medal papieski ,,PRO ECCLESIA ET PONTIFICE’’(Dla Kościoła i Papieża) nadany przez Ojca Świętego Franciszka. Wręczając medal wraz z listem gratulacyjnym ks. biskup Witold Mroziewski powiedział: „Honorując Jego Ekscelencję Ks. biskupa Nicholasa DiMarzio pragniemy również, w imieniu Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, przez ręce kardynała Stanisława Ryłko i ojca Krzysztofa Wieliczko, wręczyć to odznaczenie, które przyznaje Ojciec Święty za specjalną pracę i dedykację dla Kościoła i dla niego samego. Odznaczenie to otrzymuje pan Mieczysław Pająk’’. Przyznanie medalu było niezwykle miłą niespodzianką zarówno dla prezesa, jak i zgromadzonych gości. Mieczysław Pająk prowadzi nowojorskie Koło od 22 lat i jest jednym z współzałożycieli tej organizacji.
W części artystycznej uroczystości wystąpili: Julia Skubisz, Marika Szczepek oraz Giovanni Pinto. Oprawę muzyczną zapewnił zespół The Masters. Bankiet poprowadził Jakub Staniewski.
W uroczystości licznie wzięli udział Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II, przedstawiciele Polskich Szkół Dokształcających, około 40 księży z polskich parafii wraz z parafianami, organizacje polonijne: Pulaski Association of Business and Professional Men, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego.
Tegoroczny bankiet dostarczył nam miłych i wzruszających chwil w gronie Przyjaciół. Księdzu biskupowi Nicholasowi DiMarzio i prezesowi Mieczysławowi Pająkowi gratulujemy życząc łask Bożych i opieki św. Jana Pawła II.
Zofia Twarowska

www