125 rocznica, Webster, MA

W dniach od 17 do 20 maja 2019 roku ks. kardynał Stanisław Ryłko wraz z o. Krzysztofem Wieliczko na zaproszenie ks. prałata Antoniego Czarneckiego przebywali z wizytą w Webster, MA. Okazją do odwiedzin była 99 rocznica urodzin św. Jana Pawła II oraz jubileusz 125-lecia szkoły parafialnej z inauguracją nowo wybudowanej sali gimnastycznej z całym zapleczem sportowym.

19 maja podczas uroczystej Mszy św. dziękczynnej ksiądz kardynał Ryłko pogratulował wszystkim zebranym a w szczególności księdzu prałatowi Czarneckiemu, tej pięknej inicjatywy budowy całego zaplecza sportowego, które jest wyrazem wielkiej ofiarności i zaangażowania parafian w wychowaniu młodego pokolenia. Uroczystość ta, była także pięknym uwieńczeniem wieloletniej posługi duszpasterskiej prałata Czarneckiego w parafii. Ks. kardynał Ryłko podczas Eucharystii dziękował Bogu za niezwykle gorliwą pracę duszpasterską ks. Antoniego we wspólnocie parafialnej, jednocześnie podkreślając jego wieloletni trud, który obecnie przynosi w życiu parafian obfite owoce wiary, nadziei i miłości. Były też słowa szczególnie osobiste kardynała Ryłko skierowane do proboszcza parafii: „Z księdzem prałatem Antonim Czarneckim łączą mnie więzy przyjaźni i współpracy, które trwają już wiele lat. Ksiądz Prałat od wielu lat czynnie współpracuje z Watykańską Fundacją Jana Pawła II, której jestem Przewodniczącym. Moja obecność w waszej Parafii jest wyrazem wdzięczności za jego synowską miłość do Św. Jana Pawła II jak również za twórczy wkład w dzieło naszej Fundacji, której celem jest troska o dziedzictwo duchowe, jakie ten wielki Papież Jan Paweł II zostawił Kościołowi i światu”.

Po południu odbyło się spotkanie przybyłych prezesów z Kanady, USA i Indonezji. Na początku Barbara Pyśk, prezes Koła Przyjaciół Fundacji JPII w Nowej Anglii przywitała wszystkich przybyłych: ks.  kardynała Stanisława Ryłko, o. Krzysztofa Wieliczko, administratora Fundacji oraz prezesów: Lucy Liando z Indonezji, Barbarę Popielak z Kolorado, Bogusławę Doerr z Południowej Kalifornii, Mieczysława Boksz z New Jersey, Anthony Togliatti i ks. Erika Orzech z Ohio, Ryszarda Krzyżanowskiego z Filadelfii, Cecylię i Raymond Glembocki z Waszyngtonu, Wiesławę Chrapkę z Toronto, Stefana Władysiuka z Montrealu. Następnie wszystkim serdecznie podziękowała za przyjazd i złożone raporty z działalności ich Kół i Towarzystw.

18 Maja 2019 odbyły się główne uroczystości związane z 99-ą rocznicą urodzin naszego Wielkiego Świętego Jana Pawła II. Podczas uroczystej Mszy św.  ks. kardynał Ryłko ukazał niezwykłą postać Papieża, który wycisnął tak głębokie znamię na życiu Kościoła i świata. Ukazał osobę św. Jana Pawła II, która pomimo upływu lat nie przestaje ludzi fascynować. Papież, który żyje w sercach ludzi i w ich wdzięcznej pamięci. Świadczą o tym tak liczni pielgrzymi, którzy w głębokim rozmodleniu klękają przy ołtarzu Jego relikwii w Bazylice św. Piotra, i jak dawniej proszą Go o wstawienniczą modlitwę. Ks. kardynał Ryłko podkreślił: „że trzeba powiedzieć, iż przy ołtarzu papieskich relikwii, trwa bez końca ta jedyna w swoim rodzaju audiencja Jana Pawła II. “Papież, który nie umiera”. To jest cecha charakterystyczna świętych: oni żyją. Po odejściu do domu Ojca, stają się jeszcze bardziej obecni dla nas niż za życia”.

Kontynuując homilię kardynał Ryłko zapytał zebranych: „kim właściwie był Jan Paweł II dla Kościoła, dla świata, dla Polski, dla każdego z nas? Obok Jana Pawła II nie można przejść obojętnie. Ciągle czujemy jakiś wewnętrzny niedosyt, ciągle za mało Go znamy. Kim więc był Jan Paweł II? Św. Jan Paweł II to przede wszystkim człowiek niezłomnej wiary. Człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, cały zanurzony w Bogu. Wielu ludzi nawracało się, widząc Go odprawiającego Mszę św., zatopionego w modlitwie. Jan Paweł II to również człowiek wielkiego czynu, niezmordowany pielgrzym Ewangelii, prawdziwy prorok naszych czasów: odważnie upominał się o respektowanie praw ludzkich, ale także – przede wszystkim – praw Boskich w świecie. Jak każdy prorok, Jan Paweł II był dla wielu środowisk niewygodny, gdyż nie bał sic głosić prawdy. Dlatego w pamiętnym roku 1981 dosięgła Go na Placu św. Piotra kula zamachowca. Jan Paweł II to Papież, naznaczony krzyżem cierpienia choroby i starości, których się nie wstydził, przeżywając je z godnością na oczach całego świata, wierny swojej misji Następcy Piotra do końca. Jan Paweł II to wielki Apostoł Bożego miłosierdzia. Głoszenie światu Boga bogatego w miłosierdzie, było linią przewodnią całego jego Pontyfikatu. To nie był przypadek, iż powrócił do domu Ojca w wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia w 2005 roku, a jego kanonizacja miała miejsce dokładnie w Święto Bożego Miłosierdzia w 2014 roku.

Jakże wielkie jest bogactwo tego duchowego dziedzictwa, jakie św. Jan Paweł II nam zostawił. Jego osoba i jego pontyfikat są dla nas dzisiaj nie tylko darem – ale także wielkim wyzwaniem i pilnym zadaniem. Nie wystarczy Jana Pawła II podziwiać! To za mało! Mamy przede wszystkim Jego nauczanie poznawać i wprowadzać je w czyn. Z tego poczucia odpowiedzialności za Pontyfikat Jana Pawła II, zrodziło się cenne dzieło Fundacji, która nosi jego imię. Stawia sobie ona za cel rozwijanie studiów i badań nad nauczaniem Jana Pawła II, a równocześnie – poprzez Koła Przyjaciół Fundacji, szerzenie znajomości tego nauczania wśród wiernych w różnych krajach świata”.

Na zakończenie kardynał Stanisław Ryłko podziękował ks. prałat Antoniemu Czarneckiemu za jego twórczy wkład jaki on wnosił i nadal wnosi w prace Fundacji. Słowa podziękowania skierował także do wszystkich członków Kół Przyjaciół Fundacji, którzy przybyli na uroczystości. Podziękował im za ich troskę o duchowe dziedzictwo Pontyfikatu Papieża Polaka, aby nie uległo zapomnieniu.

Po uroczystej Mszy świętej w Bazylice św. Józefa w Webster, wszyscy prezesi i osoby towarzyszące zostały zaproszone na obiad, na którym każdy z prezesów podzielił się wydarzeniami i sukcesami w swoich Kołach i Towarzystwach. Był to czas podsumowań działalności, jak też wspólnych refleksji i spojrzenia w przyszłość. Po dyskusji podjęto decyzję o peregrynacji Tryptyku z Matką Boską Jasnogórską, św. Janem Pawłem i Siostrą Faustyną, trzymającą obraz Miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie uroczystości odśpiewane zostały w Bazylice nieszpory w języku łacińskim, a po błogosławieństwie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na banquet. Wśród uczestników oprócz dostojnego gościa Kardynała Ryłko, byli obecni kapłani, siostry zakonne oraz licznie przybyli goście.