40-lecie wyboru kard. Karola Wojtyły na tron papieski – uroczystości w Kanadzie

W tym roku z okazji 40-ej rocznicy wyboru Papieża-Słowianinina, przedstawicielki dwóch  kanadyjskich Kół Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  w Kanadzie postanowiły wspólnie uczcić to święto. Prezeski Kół Fundacji JPII w Saskatchewan (istniejącego od 1997 r.) – Bożena Kilanowski i Koła FJPII w Edmonton, Alberta (założonego w 2016 r.)  – Agnieszka Koziarz w porozumieniu z proboszczem polskiej parafii pw. Różańca Świętego w Edmonton – ks. Mieczysławem Burdzy OMI   i z koordynatorem Biblioteki  im. św. Jana Pawła II w Edmonton odbyły spotkanie z parafianami po Mszy św. w niedzielę 14 października 2018 r.  To właśnie w tę niedzielę tzw. Niedzielę Papieską w całej Polsce po wszystkich mszach świętych zbierano datki na Fundację Papieską: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku motywem przewodnim Dnia Papieskiego było „PROMIENIOWANIE OJCOWSKIE”  w/g  książki Karola Wojtyły.

Zebranych przywitał koordynator Biblioteki im. Św. Jana Pawła II – pan Ryszard Kazek. Bożena Kilanowski podczas swego odczytu przybliżyła wszystkim działalność Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Rzymie. Przypomniała,że Fundacja JPII została ustanowiona dekretem papieskim 16.X.1981r. jako organizacja kościelna, non profit, której celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Jej głównym celem jest zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II  i kultury chrześcijańskiej oraz pomoc edukacyjna i stypendialna podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się także dokumentacją i studium pontyfikatu oraz uposzechnianiem nauczania Jana Pawła II. Wśród różnych materiałów o tematyce papieskiej (foldery, książki, album Fundacji, VCR, dwustronny wizerunek Papieża itp…) Bożena Kilanowski przedstawiła też zestaw pięciu książek, wydanych przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. Przekazała je dla pana Ryszarda Kazka – koordynatora lokalnej Biblioteki im. św. Jana Pawła II. W ramach wdzięczności i z nadzieją współpracy została przekazana donacja na Fundację JPII od w/w Biblioteki. Dziękujemy bardzo.

Głos zabrała także prezes Koła Fundacji JPII w Edmonton – Agnieszka Koziarz, zachęcając do współpracy w tym tak ważnym dziele, jakim jest Fundacja JPII. Jedna z przekazanych książek zatytułowana: „Nie ustawajcie w tym dobrym dziele – przemówienia papieskie do Fundacji JPII” (jest także dostępna w wersji angielskiej – „Do not cease this good work – Papal addresses to the John Paul II Foundation”) – jest prośbą skierowaną do nas wszystkich, abyśmy pomagali „wznosić pomnik ze spiżu kultury i nauki” (cyt. Jan Paweł II). Ten żywy pomnik jakim jest Fundacja Jana Pawła II ma za zadanie przekazać dziedzictwo pontyfikatu przyszłym pokoleniom.

Wiele miłych słów wsparcia dla Fundacji użyczyła nam wszystkim  w swym wystąpieniu siostra Benedyktyna. Sprawuje ona funkcję siostry przełożonej Zakonu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Wyraziła zgodę do współpracy, gdyż ma duże doświadczenie z pracy dla Fundacji Papieskiej w Polsce. Pod koniec prezentacji  Bożena Kilanowski przedstawiła jeden ze swoich wierszy z książki zatytułowanej „Pisane Sercem – poetycki dyptyk dla św.Jana Pawła II”, wydanej dwa lata temu w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II z okazji 35-lecia istnienia organizacji. Przybyłych gości uraczono pysznym polskim obiadem (dziękujemy), który tego dnia serwowali Rycerze Kolumba. Należy wspomnieć, że Rycerze Kolumba (Knights of Columbus, council #11334 w Edmonton) także wybrali św. Jana Pawła Drugiego jako swego patrona.  Ich Grand Knight, pan Kazimierz Zięba zaprosił  na dodatkowe spotkanie  z Rycerzami Kolumba, w dniu 18 października, na które udała się z prezentacją  Agnieszka Koziarz. Dzięki tym owocnym wydarzeniom była okazja do wymiany myśli na temat ewentualnej współpracy w przyszłości. Wielkie słowa podziękowania kierujemy do pana Ryszarda Kazka (także członka Rycerzy Kolumba), który w czasie krótkiego zebrania zgodził się przyjąć zaproponowane stanowisko wiceprezesa Koła Fundacji JPII w Edmonton. Prezes Koła Przyjaciół Fundacji JP II w Saskatchewan Bożena Kilanowski wróciła do Saskatoon, Saskatchewan.  W polskiej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  we wtorek wieczorem 16-go października br. podczas uroczystej Mszy świętej wraz z proboszczem ks. Andrzejem Wychuckim i z parafianami kontynuowano celebracje 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Również w Edmonton tego dnia o tej samej porze celebrowana była  Msza św., odprawiona przez ks. proboszcza Mieczysława Burdzy w asyście Rycerzy Kolumba, około dwunastu członków.  Po mszy św.  procesja wraz z relikwiami św. JPII udała się na zewnątrz kościoła pod pomnik JPII, aby pomodlić się i odsłonić pamiątkową tablicę. Zapisane są na niej najważniejsze daty i wydarzenia z życia Wielkiego Pontyfikatu papieża Polaka. Tablica ta jest odpowiedzią na liczne zapytania osób, które odwiedzają kościół  a nie mają wiedzy na temat przebiegu Pontyfikatu JPII. Tablica powstała z wypracowanych zysków z pikników  parafialnych, organizowanych przez Komitet Imprezowy Parafii  w ostatnich prawie sześciu latach kalendarzowych.

Pomnik Jana Pawła II i pamiątkową tablicę wykonał profesor Czesław Dżwigaj z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pomnik JPII istnieje już od 10 lat). Tablica była wykonana w Polsce w tym roku, przesłana do Kanady i zainstalowana na pomniku dzień wcześniej 15-go  października br. przez firmę pana Garry Kokolski – Edmonton Granite Memorials. Na prośbę ks. proboszcza tablicę odsłonił pan Ryszard Kazek, który był  koordynatorem jej powstania. Ks. Mieczysław ją poświęcił i następnie poprowadził litanię do św Jana Pawła II. Pod pomnikiem zapalono znicze, złożono kwiaty przez wiernych, w tym od Rycerzy Kolumba i wieniec biało-żółtych  róż od przedstawicielki Przyjaciół Fundacji JPII w Edmonton, Agnieszki Koziarz. Trwając w rozbrzmiewającej modlitwie, wrócono  do kościoła, odnosząc do ołtarza relikwie św. Jana Pawła II.

MÓDL SIĘ ZA NAMI ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, ABYŚMY ŻYCIEM I SŁOWEM GŁOSILI ŚWIATU CHRYSTUSA, ODKUPICIELA CZŁOWIEKA.

MIŁOSIERNY BOŻE, PRZYJMIJ NASZE DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR APOSTOLSKIEGO ŻYCIA I POSŁANNICTWA ŚW. JANA PAWŁA II. Amen.

Redagowali: Agnieszka Koziarz, Bożena i Ryszard Kilanowski