14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego

Dziś godzinie 8:00 w Bazylice św. Piotra w Kaplicy Polskiej na uroczystej Mszy św. zgromadzili się wierni, by w Wiecznym Mieście przyłączyć się do akcji “Polska pod Krzyżem”. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu w koncelebrze z ks. Tomaszem Pocałujko i O. Bartłomiejem misjonarzem z Afryki oraz O. Krzysztofem Wieliczko administratorem Fundacji Jana Pawła II. O. Wieliczko wygłosił homilię, w której przytoczył słowa Jana Pawła II:

” Będą patrzeć na Tego, którego przebili” – te słowa kierują nasz wzrok ku krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. „Nauka bowiem krzyża, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą”. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał się współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w szczególny sposób w tym pięknym zakątku Polski. I tak się też stało(…).

Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka.”

Po Mszy św. została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie O. Bartłomiej rozdał zebranym małe hebanowe krzyże przywiezione z Afryki.