1 kwietnia 2005 – Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W ostatnich godzinach swojego życia Jan Paweł II poświęcił osobiście 1 kwietnia 2005r., korony dla dwóch obrazów Matki Bożej Częstochowskiej: w kaplicy w podziemiach bazyliki św. Piotra i w jasnogórskim klasztorze.

Kard. Jaworski powiedział KAI, że od wielu lat pragnął, aby przywrócić pełną treść jaka zawiera się w obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach watykańskiej bazyliki.

“Na tę piękną ikonę naród polski nałożył korony, aby wyrazić swój wybór duchowy potwierdzający, że przyjął Matkę Jezusa jako swoją Matkę i Królową” – powiedział.

Metropolita lwowski obrządku łacińskiego dodał, że jego poprzednik bł. abp Józef Bilczewski był tym, który zabiegał u Piusa X o korony dla Matki Najświętszej w Częstochowie, gdy one zaginęły na początku XX wieku. Papież te korony wówczas ofiarował, następca abp. Bilczewskiego, ukoronował obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Watykanie. Zdaniem Ks. Kardynała musimy ciągle na nowo odkrywać prawdę, którą wyrażają ikony. Uczą one, że mamy być dla innych, mamy służyć jak Matka Boża i Ojciec Święty.

O. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry powiedział, że Ojciec Święty od dłuższego czasu myślał o koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach bazyliki watykańskiej. Była to decyzja jego serca, by Matka Boża otrzymała korony papieskie. Na koronach tych znajduje się jego biskupie i papieskie zawołanie: “Totus Tuus”. – Papież bardzo pragnął, aby w ten właśnie sposób upamiętnić swą wielką miłość do Matki Najświętszej – podkreślił o. Lubelski.