Category - Encyclicals

Slavorum apostoli

Slavorum apostoli Ioannes Paulus PP. IISlavorum apostoli1985.06.02 I. INTRODUCTION 1. THE APOSTLES OF THE SLAVS, Saints Cyril and Methodius, are remembered by the Church together with the great work of evangelization...

Laborem exercens

Ioannes Paulus PP. II Laborem exercens O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca sie do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek...

Dives in misericordia

Ioannes Paulus PP. II Dives in misericordia O Bozym Milosierdziu 1980.11.30 Blessing Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Objawienie Miłosierdzia 1. „BOGATY W...

Redemptor hominis

Ioannes Paulus PP. II Redemptor hominis To his venerable Brothers in the Episcopate the Priests the religious families, the sons and daughters of the Church and to all men and women of good will at the beginning of his...